Uitzenden

•Uitzenden is de core business van OBA Uitzendbureau waar onze hele dienstverlening omheen is gebouwd. Uitzendbureau b.v. helpt u bij het optimaal flexibel maken van uw organisatie. OBA Uitzendbureau b.v. werft en selecteert tijdelijke werknemers die op uitzendbasis voor u gaan werken.

Om goed in te kunnen spelen op steeds snellere veranderingen in uw markt is het van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u sneller en efficiënter inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. Een andere reden om met een uitzendkracht te werken kan zijn dat u bijvoorbeeld eerst ervaring met iemand wilt opdoen voordat u hem of haar een contract aanbiedt. In een aantal branches zijn wij specialist voor meer informatie hierover kijk onder opdrachtgever/branches.