Detacheren

Detachering is maatwerk. Niet alleen als het om de inzet van de juiste mensen gaat, maar ook bij de invulling van de specifieke contractvorm. Welk contract de voorkeur verdient, hangt voornamelijk af van uw doelstellingen. Omdat die per situatie kunnen verschillen, denkt OBA Uitzendbureau b.v.graag met u mee. Het kan gaan om projectmatig inlenen zodat de detachering stopt wanneer uw project voltooid is, of om werving & selectie voor structurele te korten, wanneer uw organisatie er aan toe is de medewerker een vast dienstverband aan gaat. detachering blijft maatwerk en de mogelijkheden zijn dan ook talloos.